Plommeveps, en pest og en plage.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 15 mai og oppdatert 16 mai 2021.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Angriper ikke bare plommer, men alle stenfrukter.

Vi kaller den plommeveps, muligens fordi det er på plommer vi oftest ser dem. Jeg har sett plommeveps okkupere slike trær og det er nesten umulig å bli kvitt dem. Den angriper alle stenfrukter som plomme-, fersken-, aprikos.-, kirsebær- og morelltrær. Vepsen angriper blomster, små grener og blader og legger sine egg i dem. Som alltid i naturen er den enes død den andres brød, og der finnes andre innsekter og annen veps som spiser plommeveps, men de er som regel i mindretall, så man må ta opp kampen selv. Følgende metode kan redusere problemet slik at ikke andre trær i hagen blir angrepet og ikke hele avlingen går tapt. Når larven er fullvoksen slipper den seg ned på jorda og spinner seg inn i en kokong der den overvintrer.

  1. Tidelig identifikasjon. Følg med på alle fruttrær du dyrker i hagen og prøv å identifisere problemet så tidelig som mulig (jfr videoen nedenfor).
  2. Klipp vekk infiserte grener. Gå hardt til verks. Det er bedre å klippe for mye enn for lite.
  3. Spesielt viktig er det å følge med om våren når blader og blomster kommer.
  4. Spray ukentlig med innsektmiddel om du ser antydning til veps. Spray gjerne direkte på vepsen med organisk vepsedreper.

Mange sorter veps, også epleveps.

Der er også frukttrebladveps, epleveps, bringebærbladveps, stikkelsbærbladveps, bladveps i jordbær m.v. Det gjelder og inspisere, trær, busker og planter særlig om våren når vårsolen skinner. Under blomstringen må man være spesielt oppmerksom. Noen år kan disse angrepene være så omfattende at hele avlinger går tapt. Et tre, en hage og et helt distrikt kan bli angrepet. Ofte utvikler slike populasjoner av skadedyr seg eksponensielt. Hvor mange trær og busker som angripes er da et forholdstall mellom antall skadeinnsekter og antall trær og busker. Veps i små mengder trenger ikke være skadelig og noen hjelper til med bestøvingen.

Man må bare slå ned populasjonen slik at den ikke vokser over alle grenser. Et batteri av virkemidler og tiltak er best. Sunne optimalt beskårne trær, samt fjerning av infiserte grener og blomster (se videoen ovenfor) er viktig. Spraying med organiske innsektsmidler, feller, fluepapir som henges i grenene under blomstringen m.v. kan slå ned bestanden så mye at man får en brukbar avling. Frukt, grener og blader som er infiserte må brennes slik at eggene ikke faller ned på bakken og får danne pupper.

Går naboer og folk i distrikter sammen om en felles plan er det det beste. Vil man ha frukt og bær, krever det detektivarbeide, stell og omsorg. Noen tider på året, spesielt under blomstringen er det viktigere enn ellers. Følg godt med om våren, spesielt på varme soldager. Flaggermus og fugler tar innsekter, så se på flaggermus som en medhjelper og ikke som et skadedyr. Økologisk balanse der en art ikke blir for dominerende er best for god bær og fruktavling. Innsekter trengs også for å bestøve trær, busker og planter. Dør biene, dør menneskene sa Albert Einstein. Man må ikke gå så hardt til verks mot plomme og eplevepsen at man også dreper humler og bier. Moderate angrep er et godt tynningsmiddel for epler. Store angrep kan føre til avlingstap.

Til slutt en tanke. Kan noe av vepseproblemet skyldes at infisert frukt blir liggenede på bakken slik at eggene blir til pupper som siden blir til larver og veps? Før i tiden høstet man frukten fra fukttrærne i hagen. Nå bli nesten all frukt liggende på bakken å råtne. Nedfallsfrukt som ikke kan brukes bør straks rakes sammen, dvs flere ganger i løpet av høsten, og legges i varmkomposten. I en varmkompost som er laget riktig, blir det så varmt at de fleste egg og ugress blir drept. Har du ikke varmkompost, bør den ubrukelige nedfallsfrukten legges i godt lukkede plastposer og legges i restavfallet i søppelet.

Semantiske lenker

.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Hvitløkfrøene har blitt til små planter.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 28 februar 2021.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Hvitløkfrøene har blitt til små planter som minner om gressløk.

Våren 2021 er i gang selv om datoen i dag er 30 februar 2021. I morgen er første mars, første vårmåned.

Dette er ikke gressløk, men om du vil sløse med gull, kan de brukes som gressløk. Videre utvikling blir slik (der vi begynner med høsten i år og 2 er høsten 2022, mens 3 er høsten 2023):

  1. Rounds (små runde hvitløk som kan brukes slik de er).
  2. Større rounds eller små hvitløk (med fedd).
  3. Hvitløk med fedd.

Fordelen med å dyrke hvitløk fra frø er at du får nye varianter skreddersydd til ditt klima. Disse skal formeres ytterligere og plantes ut i skogshagen som ugress. Det blir med andre ord et delikat ugress.

Semantiske lenker til artikkelen.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /